SEO là gì ?

SEO là gì?
SEO là viết tắt của “tối ưu hoá công cụ tìm kiếm”. Đây là quá trình nhận lưu lượng truy cập từ các kết quả tìm kiếm “miễn phí”, “hữu cơ”, “biên tập” hoặc “tự nhiên” trên các công cụ tìm kiếm.

Tất cả các công cụ tìm kiếm chính như Google , Bing và Yahoo đều có kết quả tìm kiếm chính, nơi các trang web và các nội dung khác như video hoặc danh sách địa phương được hiển thị và xếp hạng dựa trên công cụ tìm kiếm xem có liên quan nhất đến người dùng hay không. Thanh toán không liên quan, vì nó là với quảng cáo tìm kiếm có trả tiền .