Phím tắt vào Bios và Boot của máy laptop Asus, Dell, soni Vaio, HP,…

Phím tắt vào Bios và Boot của máy laptop Asus, Dell, soni Vaio, HP,…

Ngay sau khi khởi động máy lên bạn cần ấn ngay phím tắt để vào Bios hoặc Boot (Bạn có thể giữ phím đó đến khi nào vào Bios hoặc Boot cũng được)

Dưới đây là danh sách các phím tắt vào Bios và vào Boot các dòng máy PC, laptop của Asus, Dell, Sony Vaio, Hp, Acer,…

Cách vào Bios và Boot máy Asus

Nhóm 1: VivoBook F200ca, F202e, Q200e, S200e, S400ca, S500ca, U38n, V500ca, V550ca, V551, X200ca, X202e, X550ca, Z202e.

Boot Menu: ESC

Bios Setup: DEL

Nhóm 2: N550jv, N750jv, N550lf, Rog G750jh, Rog G750jw, Rog G750jx, Zenbook Infinity UX301, Infinity UX301la, Prime UX31a, Prime UX32vd, R509C, Taichi 21, Touch u500vz, Transformer Book TX300, Eee PC 1015, 1025c.

Boot Menu: ESC

Bios Setup: F2

Nhóm 3: K25f, K35e, K34u, K35u, K43u, K46cb, K52f, K53e, K55a, K60ij, K70ab, K72f, K73e, K73s, K84l, K93sm, K93sv, K95vb, K501, K601, R503C, X32a, X35u, X54c, X61g, X64c, X64v, X75a, X83v, X83vb, X90, X93sv, X95gl, X101ch, X102ba, X200ca, X202e, X301a, X401a, X401u, X501a, X502c, X750ja:

Boot Menu: F8

Bios Setup: DEL

Cách vào Bios và Boot máy Dell

Boot Menu: F12

Bios Setup: F2

Cách vào Bios và Boot máy Sony Vaio

Nhóm 1: VAIO Duo, Pro, Flip, Tap, Fit

Boot Menu: Có phím hỗ trợ

Bios Setup: Có phím hỗ trợ

Nhóm 2: VAIO, PCG, VGN

Boot Menu: F11

Bios Setup: F1, F2, F3

Nhóm 3: VGN

Boot Menu: Esc, F10

Bios Setup: F2

Cách vào Bios và Boot máy Hp

Boot Menu: ESC, F9

Bios Setup: ESC, F1, F10

Cách vào Bios và Boot máy Acer

Boot Menu: F12 hoặc EscF9.

Bios Setup: F2 hoặc DEL

Cách vào Bios và Boot máy Compaq

Boot Menu: Esc, F9

Bios Setup: F10

Cách vào Bios và Boot máy eMachines

Boot Menu: F12

Bios Setup: Tab, Del

Cách vào Bios và Boot máy Fujitsu

Boot Menu: F12

Bios Setup: F2

Cách vào Bios và Boot máy Lenovo

Boot Menu: F12F8F10. Dòng IdeaPad P500 là F12 hoặc Fn + F11

Bios Setup: F1, F2

Cách vào Bios và Boot máy Samsung

Boot MenuESC. Riêng máy Ativ Book 2, 8, 9 là F2

Bios SetupF2. Với Ativ Book 2, 8, 9 là F10

Cách vào Bios và Boot máy Toshiba

Boot MenuF12

Bios Setup: F2. Với các máy Protege, Satellite, Tecra là F1Esc