Fix lỗi 0x000006d9 win7 không chia sẻ được máy in

Fix lỗi 0x000006d9 win7 không chia sẻ được máy in, trường hợp này xảy ra đặc biệt với các bản win7 bản gost đa cấu hình nhé, thường cài win 7 từ đầu thì không xảy ra trường hợp này.
Khi bạn nhấn vào nút chia sẻ máy in thì bị lỗi thế này,

 

 

Như vậy là bạn có thể trở lại đẻ chia sẻ máy in được rồi! Chúc thành công!

Xem thêm chi tiết bản gốc tại đây