Driver Máy in Epson LQ 310 – Win 7/Win8/XP

Driver Epson LQ 310 dành cho PC – Win 7/Win8/XP(32 và 64bit)

Đôi khi hệ thống phần mềm gặp sự cố, bạn cũng phải remove một số phần mềm cũng như trình điều khiển mới trên máy in epson LQ 310 hoặc là bạn cài đặt mới các chương trình driver Epson LQ 310, thì việc download Driver góp phần quan trọng trong việc khắc phục sự cố mất Driver , hoặc cài mới toàn bộ Driver.

Driver Máy in Epson LQ 310

Chúng tôi cung cấp một số nguồn download Driver có ích để giúp bạn có thể dễ dàng tải xuống và cài đặt :

Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Cách Cài Đặt Driver máy in Epson LQ 310 trên máy tính của bạn

Làm theo các bước sau để cài đặt drive cho máy của bạn.
Nhấp vào liên kết tải xuống chúng tôi cung cấp ở trên trong bài viết này.
Khi trình điều khiển tải xuống Epson LQ-310 hoàn tất và chuẩn bị thiết lập các tệp, hãy bấm Mở Thư mục hoặc Mở Tệp và sau đó bấm vào tệp đã tải xuống. Tên tệp kết thúc bằng in.exe.
Bạn có thể chấp nhận vùng mặc định để giữ các tệp. Nhấp vào Tiếp theo, và sau đó chờ trong khi trình cài đặt xóa các tệp để sẵn sàng để định cấu hình.
Nếu bạn đóng màn hình Tải xuống hoàn tất, hãy đến thư mục mà bạn đã lưu trữ tệp .exe, rồi bấm OK
Khi trình hướng dẫn cài đặt bắt đầu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để cấu hình ứng dụng phần mềm.
Cách Xóa Driver Epson LQ-310 khỏi máy tính
Mở Bảng điều khiển để gỡ cài đặt trình điều khiển Epson của bạn LQ-310 và sau đó nhấp vào Gỡ cài đặt chương trình.
Doubleclick trên máy in bạn muốn gỡ cài đặt và nhấp vào có
Khi kết thúc gỡ cài đặt, hãy nhấp vào Hoàn tất.