Cách khắc phục máy tính đang bị lỗi you are about to be logged off

Cách khắc phục máy tính đang bị lỗi you are about to be logged off với những chú virus đáng ghét khiến windows tự động Log off khi đang hướng dẫn sử dụng

một loại Virus đã khiến người sử dụng máy tính điêu đứng với hậu quả là nó khiến hệ điều hành của tự động Log off ra màn hình máy tính chọn User mặc cho đã bị các chương trình Anti virus triệt hạ gọn ghẽ trước đó. Nhiều người đã buộc phải cài đặt lại hệ điều hành của mình để sở hữu thể hướng dẫn sử dụng lại máy, nhưng thực sự có nhiều cách để sửa chữa hiện tượng này mà không cần thiết phải tốn thời gian như trên.

Lỗi này sinh ra do Virus có tên trùng với một tập tin hệ thống là userinit.exe, tại đường dẫn C:\Windows\System 32.

Đường dẫn mặc định của file hệ thống này được hệ điều hành lưu lại trên Registry. Trong thời gian virus xâm nhập máy tính xách tay, nó sẽ sửa đường dẫn của tập tin này đến thư mục C:\Windows. sau thời điểm bị nhận diện chứa thành phần dẫn đến hại và bị xử lý, tập tin Userinit giả mạo (vốn được tạo ra từ virus kia) sẽ bị xóa nhưng đường gây tập tin nằm trong Registry vẫn chưa được sửa lại. Vì lý do đó nên sau khi Restart, bạn sẽ lập tức bị Log off khỏi tài khoản của mình.

Nếu bạn nhận thấy điều này ngay trước khi Restart thì mọi việc sẽ rất đơn giản.

Mở Registry bằng cách mở cửa sổ Run và gõ Regedit, tìm đến khóa:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon.

Ở bên phải, các bạn tìm khóa có tên Userinit. Nếu nó đang là “C:\Windows\userinit.exe,” thì hãy sửa nó thành “C:\Windows\System 32\userinit.exe,” trước khi reset liên tục máy (có dấu phẩy ở cuối khóa).